Протокол от общото събрание на Регионолното сдружение за управление на отпадъците за регион Разлог

Протокол от общото събрание на Регионолното сдружение за управление на отпадъците за регион Разлог