Парламентарни избори 11.07.2021 г.

Заповед 102 от 17.05.2021 г.

Заповед 106 от 20.05.2021 г.

Избирателни списъци

Заповед за образуване на Подвижна избирателна секция

списъци на заличените