Покана за публично обсъждане на годишният отчет на бюджета за 2020год. на Община Якоруда

Покана за публично обсъждане на годишният отчет на бюджета за 2020 г. на Община Якоруда

Отчет на Бюджета за 2020 г. на Община Якоруда