Проекто-решение за отчета на бюджета на Община Якоруда за 2020 год.

Проекто-решение за отчета на бюджета на Община Якоруда за 2020 год.

Отчет на Бюджета за 2020 г. на Община Якоруда