НАРЕДБА за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на общински дълг

НАРЕДБА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки относно проекта на Наредба за Общинския дълг

Оценка на Въздействието