Предложение и Докладна записка относно Наредба за реда и условията за общинския дълг

Предложение и Докладна записка относно Наредба за реда и условията за общинския дълг