Списък на одобрените Преброители, контрольори и придружители в община Якоруда, преди проверка в МВР за Преброяване 2021 година

Списък на одобрените лица

Списък на одобрените кандидати за Преброяване 2021 от Община Якоруда