Програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на община Якоруда 2021-2025 г.

Програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на община Якоруда 2021-2025 г.