Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на област Благоевград до област Кюстендил“

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС