Информация за изпълнението на бюджета на Община Якоруда към 30.06. 2021 г.

Проекторешение за изпълнението на бюджета на Община Якоруда към 30.06. 2021 г.

Приложения относно информация за изпълнението на бюджета на община Якоруда към 30.06.2021 г.