Избори за президент и вицепрезидент на република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед № 171 за образуване на избирателни секции

 

Заповед за образуване на подвижна избирателна секция

Провеждане на обучителна сесия за членове на Секционни изберателни комисии на територията на област Благоевград

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс (1)

 

Заповед № 200 от 04.11.2021 г.