Уведомление за инвестиционно предложение от „Корона ИТ“ ООД

Уведомление за инвестиционно предложение от „Корона ИТ“ ООД