Заповед за организирано поддържане на чистотата за 2022 г. за община Якоруда

Заповед за организирано поддържане на чистотата за 2022 г. за община Якоруда.