Обществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, касаещ инвестиционно намерение

Обществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, касаещ инвестиционно намерение