Актуализация на Годишна програма

Предложение – Годишна програма