Списък на маломерни имоти от ОПФ на територията на община Якоруда

Списък на маломерни имоти от ОПФ на територията на община Якоруда

Списък маломерни имоти от ОПФ