Заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

Заповед на Кмета на община Якоруда във връзка с усложняващата се епидемична обстановка