Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост – 2022 год.

Програма за управление и разпореждане с имотите – общинската собственост – 2022 год