Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане, и опазване на чистотата на територията на община Якоруда

Наредба за управление на отпадъците и поддържане, и опазване на чистотата на територията на община Якоруда

Покана за обществено обсъждане

Предварителна оценка на въздействието

Предложение и Докладна записка относно приемане на Наредба за управление на отпадъците качено на 10.03.2022 г.

Справка за постъпили предложения, мнения и препоръки- качено на 11.04.2022 г.