Забрана за пашуване на селскостопански животни на територията на ТП „ДГС Якоруда“

Заповед № 25 от 09.03. 2022 г. за забрана на пашуването на селскостопански животни на територията на ТП „ДГС Якоруда