Предложение за прием на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2022 г.

Предложение за прием на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2022 г.