Решение № БД-ЕО- 10. 2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, касаещо Проект за изменение на ОУП, с цел разширяване на съществуващ гробищен парк

Решение № БД-ЕО- 10. 2022 г.