Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект