Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионери

Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионери