НАРЕДБА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА

НАРЕДБА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА