Заповед № 62 от 11.05.2022 г. за провеждане на публичен търг

Заповед № 62 от 11.05.2022 г. за провеждане на неприсъствен публичен търг