Заповед за опазване на селскостопанското имущество от пожари при настъпването на „Восъчна зрялост“ на житните култури

Заповед за опазване на селскостопанското имущество от пожари при настъпването на „Восъчна зрялост“ на житните култури.