Проекто-решение за отчета на бюджета на Община Якоруда за 2021 г.

Проекто-решение за отчета на бюджета на Община Якоруда за 2021 г.

Отчета на бюджета на Община Якоруда за 2021 г.