Ползотворни превантивни събития от МКБППМН- община Якоруда

      Приоритет в дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) е поддържане устойчив диалог с представителите на образователните институции и подпомагане работата по изпълнение на плановете за действие по ранна превенция с учениците от всички училища на територията на община Якоруда. Във връзка с това – през месеците юни и юли  в община Якоруда се реализираха работни посещения като затвърдена добра практика и съвместна работа с училищата на територията на общината. Целта е превенция на престъпността и ограничаване на криминалната активност на  децата, както и мерки за обхващане и задържане на учениците в образователната система.

Набелязани са съвместни действия за обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система и мерки за ограничаване на противообществените прояви през лятото.

През летните месеци и тази година  се проведе инициативата „Ваканция 2022“, в която Местната комисия реализира разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите в града. Програмата включва щафетни игри,  интерактивни занимания и образователни игри, викторина и състезание с велосипед, спорт, пикник за деца и родители и много забавления. Дейностите подпомагат успешното справяне с някои от задачите на развитието, които стоят пред подрастващите и чието решаване гарантира тяхната сигурност и безопасност.

1  2  3  4  5  7 8   9   10                         116