Проекто-решение относно увеличаване бюджета на Община Якоруда за 2022 г.

Проекто-решение относно увеличаване бюджета на Община Якоруда за 2022 г.