Предложение относно Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2022 г.

Предложение относно Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2022 г.