РЕГИСТРИ 2022 ГОД.

РЕГИСТЪР НА Разрешения за изработване на ПУП 2022 г.

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2022 г.

РЕГИСТЪР НА Удостоверения за въвеждане в експлоатация 2022 г.

Регистър на УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАВАРЕН СТРОЕЖ 2022 Г.

РЕГИСТЪР НА Разрешения за изработване на ПУП 2022 г.

Регистър на Заповеди на Главния Архитект 2022