Обявление ПУП ПРЗ в обхват кв. 50 кв51 и кв. 23 а по плана на гр. Якоруда

Обявление ПУП ПРЗ в обхват кв. 50 кв51 и кв. 23 а по плана на гр. Якоруда

ПУП -ПРЗ кв.50, кв.51 и кв.23 А гр. Якоруда