Удължаване срока за финансиране до 30.09.2022 г. по проект финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

Обява