Предложение относно разходване на преходния остатък на средства отпуснати с ПМС 326 от 12.10.2021 г._000044

Предложение относно разходване на преходния остатък на средства отпуснати с ПМС 326 от 12.10.2021 г._000044