Удължаване срока на предоставяне на социалната услуга „Патронажна грижа + в община Якоруда“ до 03.04.2023 г.

Удължаване срока на предоставяне на социалната услуга „Патронажна грижа + в община Якоруда