Решение на РИОСВ с № БД-ЕО-62/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Становище на РИОСВ