Избори за народно събрание 02. 04.2023 г.

Заповед 21 от 07.02.2023 г.

Заповед 22 от 07.02.2023 г.

Избирателен списък

Покана за назначаване съставите на СИК

Разяснителна кампания

Списък на заличените лица