Заповед за забрана на пашуване в горски територии

Заповед за забрана на пашуване в горски територии