Протокол от преброяване на безстопанствени кучета на територията на община Якоруда

Протокол от преброяване на безстопанствени кучета на територията на община Якоруда