Справка за постъпили предложения, мнения и препоръки относно изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС

Справка за постъпили предложения, мнения и препоръки относно изменение и допълнение на Правилник