О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЯКОРУДА“ , КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ОБЩИНА ЯКОРУДА

Обява за набиране на потребители

Обява за набиране на домашен помощник

заявление от кандидат за потребител

заявление от кандидат за домашен помощник

декларация асистент