РЕГИСТРИ 2023 Г.

Регистър на  Заповеди на Главния Архитект 2023

РЕГИСТЪР НА Разрешения за изработване на ПУП 2023

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2023 г.

РЕГИСТЪР НА Удостоверения за въвеждане в експлоатация 2023

Регистър на УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАВАРЕН СТРОЕЖ 2023