Предложение-Актуализация на Годишна програма за общинска собственост

Предложение – Актуализация на Годишна програма за 2023 г.