Превенция на употребата и разпространение на наркотици в училищe

Днес, 25 април, г- жа Ана Йорданова Рашкова- Иванова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Якоруда и г-жа Магдалена Рахова – Председател на Общинския съвет по наркотични вещества в гр. Благоевград, откриха работна среща за координиране на действията по изграждане на система за своевременно взаимно информиране между институциите работещи по проблемите, свързани с употребата и разпространението на наркотични вещества. На срещата присъстваха още д-р Теменужка Любенова, бивш Председател на Общински съвет по наркотични вещества в гр. Благоевград, г-н Кокалчев – Инспектор от Детска педагогическа стая към РУ „Полиция“- Разлог, г-жа Владимира Барусова – представител на отдел „Закрила на детето“ – гр. Якоруда, г-жа Зеривка Иланска – секретар на МКБППМН в община Якоруда. Участие взеха представители на религиозните общности в общината, директорите на всички училища на територията на общината, както и ученици от ПГ „Петко Р. Славейков“-гр. Якоруда и СУ „Св.св.Кирил и Методий“-гр. Якоруда. Целта на срещата бе да се изгради система за подаване на сигнали и създаване на локални координационни мрежи за противодействие на употребата и разпространението на наркотични вещества сред учениците, с ясно разписани ангажименти на институции, служби и организации. За последствията от опасното шофиране под въздействие на алкохол и наркотици пред учениците от 6 и 7 клас говори Тодор Кокалчев – Инспектор от Детска педагогическа стая към РУ – Разлог. Младежите се информираха и за законовата уредба и санкциите за водачи, които шофират под въздействието на алкохол, наркотични вещества или техните аналози. Всеки от участниците в срещата получи превантивно-информационна брошура „Употреба на наркотици и шофиране“. Впоследствие темата бе подложена на широка дискусия. Основна цел на програмата „Без дрога на пътя“: Развиване на личната социална и гражданска отговорност сред учениците, като подход за преодоляване на рисковите фактори от злоупотреба с наркотични вещества и шофирането под въздействие на психоактивни вещества.

343236096_1014170133294493_4737098754454421763_n  343296257_652997146666979_7197894945115902838_n  343340372_794610612015396_334116584718080055_n  343729407_539865708225270_7638840601344740268_n 343455870_526342396376950_3134970172575656672_n  343576541_210537845024183_8111319821348184665_n 343533473_1580095409180206_2080686058915500572_n