Отчет на бюджета за 2022 г.

Предложение относно приемане на уточнения план на бюджета за 2022 г.

Отчет на бюджета за 2022 г. на Община Якоруда

Отчет на бюджета на Строител-2001 ЕООД

Покана за публично обсъждане на Отчет на бюджета за 2022 г.