Месечен касов отчет към 30.06.2023

месечен касов отчет към 30.06.2023