Предложение – Актуализация на Годишна програма за общинска собственост

Предложение – Актуализация на Годишна програма за общинска собственост