Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година

Покана

Заповед № 93 за образуване на избирателни секции

Покана

Разяснителни материяли на Цик

Заповед подвижна секция