През месец юни 2023 г. бяха подписани Договори № 15510, № 15511, № 15512 между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – гр. София и община Якоруда за финансиране на проекти по Национална Кампания „Чиста Околна Среда“

       През месец юни 2023 г. бяха подписани Договори № 15510, № 15511, № 15512 между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – гр. София и община Якоруда за финансиране на проекти по Национална Кампания „Чиста Околна Среда“

 Общата стойност на подписаните договори е 39 908,00 лв., а срокът за изпълнение на предвидените дейности е до 30.11.2023 г.

                Със средствата ще се финансира изграждането и оборудването на спортни и  детски площадки в град Якоруда и селата Аврамово и Юруково. Ще бъдат закупени и монтирани спортни уреди за фитнес на открито и детски съоръжения за игра, кошчета за отпадъци и пейки за отдих.

 Основната цел е да се обособят кътове, в които децата да могат да играят, спортуват и да се забавляват. И несамо. Чрез включването на много жители на съответните населени места се цели те да получат екологични знания чрез пряк контакт с природните обекти и растения, да опознаят тайните на природата, да я обикнат и да станат част от нея.